TIMNEY Remington 700 ELITE HUNTER V2 w/ LH safety 511-V2