TIMNEY Remington Straight Trigger w/ RH safety Elite 517-V2